Sách luyện thi IELTS
Exams IELTS books ©

© British Council

Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi IELTS, chúng tôi khuyến khích bạn luyện thi với ba cuốn sách sau. Tất cả các tựa sách này đều dễ dàng tìm thấy tại Hội đồng Anh.

How to prepare for IELTS

How to prepare for IELTS được Hội đồng Anh biên soạn với những lời khuyên bổ ích, bài tập và các bài thi thử cho cả bốn kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc và Viết. Sách có phần luyện thi cho cả hai hình thức Học thuật (Academic) và Tổng quát (General Training).

Sách có đĩa CD đi kèm, bao gồm các bài trích dẫn thuộc phần thi Nghe và Nói. Cuốn sách này phù hợp để tự luyện thi tại nhà hoặc dùng trong lớp học với sự hướng dẫn của giáo viên.

Top Tips for IELTS (Academic and General Training)

Top Tips for IELTS là một cuốn sách với hai phần hướng dẫn cho hình thức thi IELTS Học thuật (Academic) và Tổng quát (General Training) riêng biệt. Sách cung cấp cho người học những ví dụ, lý giải, đáp án cụ thể cũng như hướng dẫn chung về cách sửa bài. 

Sách có đĩa CD-ROM đi kèm, bao gồm một bài thi thử hoàn chỉnh và đoạn phim quay trực tiếp phần thi Nói của thí sinh. 

IELTS Official Practice Materials Volume 2

IELTS Official Practice Materials Volume 2 bao gồm phần luyện thi cho cả hai hình thức Học thuật (Academic) và Tổng quát (General Training) với các bài thi thử cho tất cả các kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết, cũng như đáp án và nhận xét của giám khảo. 

Sách đi kèm đĩa DVD gồm một bài thi Nghe, đáp án và các đoạn phim quay trực tiếp phần thi Nói của ba thí sinh.