Cám ơn bạn. Chúng tôi đã nhận được được đăng ký của bạn.

Nhằm bảo đảm chất lượng kỳ thi thử, mỗi kỳ thi chỉ có tối đa 25 học viên. Vì vậy, Hội đồng Anh sẽ ưu tiên cho 25 bạn đăng ký đầu tiên. Sau khi đăng ký thành công, Hội đồng Anh sẽ gửi email xác nhận nếu bạn là một trong những bạn đăng ký đầu tiên.

Quay trở lại trang Thi IELTS