Cám ơn bạn. Chúng tôi đã nhận được được đăng ký của bạn.

Nhằm bảo đảm chất lượng chương trình, mỗi lớp học chỉ có tối đa 30 học viên. Vì vậy, Hội đồng Anh sẽ ưu tiên cho 30 bạn đăng ký đầu tiên. Sau khi đăng ký thành công, Hội đồng Anh sẽ gửi email xác nhận nếu bạn là một trong những bạn đăng ký đầu tiên của mỗi lớp.

Quay trở lại trang Thi IELTS