Một số địa điểm thi IELTS của Hội đồng Anh hiện đang triển khai hình thức thi Nói IELTS trực tuyến qua video call nhằm mang đến cho thí sinh nhiều lựa chọn linh hoạt hơn về thời gian thi và lịch thi.

Thí sinh có thể thi Nói IELTS trực tuyến tại các địa điểm thi chính thưc của Hội đồng Anh hoặc từ xa với các tiêu chuẩn về xác minh danh tính tương đồng như hình thức thi Nói trực tiếp. Dù là thi Nói trực tuyến hay trực tiếp, bài thi của bạn không có sự khác biệt, bao gồm nội dung câu hỏi, cách chấm điểm, thời gian thi, độ khó của bài thi, các dạng câu hỏi, cũng như các sắp xếp của đơn vị tổ chức nhằm đảm bảo tính bảo mật của kỳ thi. 

Thí sinh được chấm thi bởi Giám khảo IELTS chuyên nghiệp tương tự như bài thi Nói trực tiếp

Bạn có thể tìm hiểu thêm về bài thi Nói IELTS trực tuyến qua video giới thiệu trên.

 

 

Thông tin liên quan