Bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận từ Hội đồng Anh trong vòng 48 tiếng nếu thông tin bạn cung cấp khớp với thông tin bạn đã hoàn tất đăng ký thi với Hội đồng Anh. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ số Hotline miễn phí 1800 1299.

 Xin lưu ý rằng trong dịp nghỉ Tết âm lịch 2019, văn phòng Hội đồng Anh tại Hà Nội và Tp.HCM sẽ đóng cửa từ ngày 2 đến hết ngày 10 tháng 2 năm 2019, và hoạt động trở lại từ Thứ Hai, 11 tháng 2 năm 2019. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sau kỳ nghỉ lễ và sắp xếp việc chuyển phát phiếu quà tặng trước hoặc sau kỳ nghỉ lễ này.