Xin vui lòng điền thông tin trùng khớp với thông tin bạn đã sử dụng để đăng ký thi IELTS với Hội đồng Anh.

Lưu ý: Chương trình ưu đãi chỉ áp dụng cho các ngày thi trong năm 2019.

Hội đồng Anh tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu ở Vương quốc Anh và luật pháp ở các quốc gia khác đáp ứng các tiêu chuẩn được quốc tế chấp nhận.  

Bạn có quyền yêu cầu một bản sao thông tin của bạn mà chúng tôi nắm giữ và bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi sửa bất kỳ thông tin không chính xác nào trong thông tin đó. Nếu bạn có thắc mắc về việc chúng tôi đã sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào, bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý quyền riêng tư. 

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo phần bảo mật cá nhân trên trang web của chúng tôi hoặc liên hệ với văn phòng Hội đồng Anh tại địa phương  của bạn. Chúng tôi sẽ giữ thông tin của bạn trong khoảng thời gian được quy định trong chính sách lưu trữ của chúng tôi kể từ thời điểm thu thập.