Cám ơn bạn đã đăng ký tham gia chương trình. Chúng tôi đã ghi nhận thông tin của bạn và sẽ gửi thư xác nhận đến bạn trong vòng 2 ngày trước buổi thi thử. Nếu bạn cần thêm thông tin gì, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thư điện tử tại địa chỉ exams.hanoi@britishcouncil.org.vn hoặc exams.hcmc@britishcouncil.org.vn