Cám ơn bạn đã đăng ký tham gia chương trình. Chúng tôi đã ghi nhận thông tin của bạn và sẽ gửi thư xác nhận đến bạn trong vòng ba ngày trước buổi thi thử. Nếu bạn cần thêm thông tin gì, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thư điện tử tại địa chỉ exams.hanoi@britishcouncil.org.vn hoặc exams.hcmc@britishcouncil.org.vn