Cám ơn bạn đã đăng ký thi thử IELTS Pretest với Hội đồng Anh.

Chúng tôi đã nhận được đăng ký của bạn. Do số lượng chỗ có hạn, Hội đồng Anh sẽ lựa chọn danh sách thí sinh may mắn tham gia kỳ thi thử IELTS Pretest thông qua hệ thống random.org. Chúng tôi sẽ gửi thông báo đến các thí sinh được lựa chọn trong vòng hai ngày trước ngày thi để yêu cầu xác nhận và cung cấp thông tin cụ thể hơn.