Cám ơn bạn đã đăng ký tham gia sự kiện. Chúng tôi đã ghi nhận thông tin của bạn và sẽ gửi thư xác nhận qua email nếu đăng ký của bạn thành công. Nếu bạn cần thêm thông tin gì, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thư điện tử tại địa chỉ exams.hanoi@britishcouncil.org.vn hoặc exams.hcmc@britishcouncil.org.vn