Cám ơn bạn đã gửi thông tin. Hội đồng Anh sẽ xác nhận thông tin đăng ký thi của bạn với các đối tác và gửi quà.