Ngày Hội IELTS 2019 với chủ đề IELTS – Passport to the world là sự kiện thường niên do Hội đồng Anh tổ chức để tạo cơ hội cho thí sinh IELTS tiếp cận với những kiến thức và thông tin cập nhất mới nhất về kỳ thi IELTS, đồng thời thu thập những thông tin hữu ích về cơ hội du học, làm việc và định cư tại nước ngoài

SỰ KIỆN ĐÃ DỪNG NHẬN ĐĂNG KÝ. HẸN GẶP CÁC BẠN TẠI CÁC SỰ KIỆN IELTS KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG ANH.

 

Hội đồng Anh sẽ sử dụng thông tin mà bạn đang cung cấp trong các việc liên quan đến đăng ký của bạn. Cơ sở pháp lý về xử lý thông tin của bạn là thỏa thuận trong các điều khoản của chúng tôi.

Hội đồng Anh nhận thức rằng chúng tôi có nghĩa vụ trong việc quan tâm tới tất cả các trẻ em bao gồm các thí sinh và khách tham gia sự kiện mà chúng tôi có liên quan đến, bao gồm nghĩa vụ bảo vệ các em khỏi bị lạm dụng. 

Hội đồng Anh sử dụng thông tin bạn cung cấp để gửi bạn chi tiết về các hoạt động, dịch vụ và sự kiện (bao gồm các sự kiện cho công chúng) mà chúng tôi nghĩ bạn sẽ quan tâm. 

Bạn có thể dừng nhận thông tin vào bất cứ lúc nào bằng cách nhấn vào đường dẫn  'Dừng nhận/Unsubscribe' trong các thông tin bạn nhận được. Chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn theo sự đồng ý của bạn.

Hội đồng Anh tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu ở Vương quốc Anh và luật pháp ở các quốc gia khác đáp ứng các tiêu chuẩn được quốc tế chấp nhận.  

Bạn có quyền yêu cầu một bản sao thông tin của bạn mà chúng tôi nắm giữ và bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi sửa bất kỳ thông tin không chính xác nào trong thông tin đó. Nếu bạn có thắc mắc về việc chúng tôi đã sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào, bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý quyền riêng tư. 

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo phần bảo mật cá nhân trên trang web của chúng tôi hoặc liên hệ với văn phòng Hội đồng Anh tại địa phương  của bạn. Chúng tôi sẽ giữ thông tin của bạn trong khoảng thời gian được quy định trong chính sách lưu trữ của chúng tôi kể từ thời điểm thu thập.