Chương trình Secondary Plus sẽ bắt đầu được giảng dạy tại Hội đồng Anh trong năm học 2019 – 20 cho tất cả học sinh khóa tiếng Anh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Tìm hiểu thêm thông tin khóa học tại đây. Chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ trực tiếp liên hệ lại. 

Số điện thoại