Date
Thứ Hai 03 Tháng Mười 2016 - 08:00 tới Chủ Nhật 09 Tháng Mười 2016 - 18:00

Hội đồng Anh tổ chức Tuần lễ Dịch vụ khách hàng từ ngày 03.10 đến ngày 09.10.2016 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với nhiều sự kiện và hoạt động đa dạng dành cho học viên của Hội đồng Anh cũng như các khách hàng khác. Khi tham dự các sự kiện và hoạt động này, bạn sẽ có cơ hội hiểu thêm về sản phẩm và dịch vụ của Hội đồng Anh.

Tại Hà Nội

Ngày Thời gian Hoạt động Địa điểm
Thứ hai
03.10
09.30 - 11.00 Lớp học Thực hành Nâng cao Kỹ năng Nói thi IELTS Hội đồng Anh - 20 Thụy Khuê,

Quận Tây Hồ

13.00 - 14.30 Lớp học Thực hành Nâng cao Kỹ năng Viết thi IELTS (Task 1)

Hội đồng Anh - 20 Thụy Khuê,
Quận Tây Hồ

Thứ ba
04.10
13.00 - 14.30 Lớp học Thực hành Nâng cao Kỹ năng Viết thi IELTS (Task 2)

Hội đồng Anh - 20 Thụy Khuê,
Quận Tây Hồ

16.00 - 17.00

Để đạt hiệu quả cao nhất khi tham gia myClass

Hội đồng Anh - 20 Thụy Khuê,
Quận Tây Hồ

Thứ tư
05.10
16.00 - 17.00 myClub chủ đề 'Ngày Nhà giáo thế giới'

Hội đồng Anh - 20 Thụy Khuê,
Quận Tây Hồ

Thứ năm
06.10
13.00 - 14.30 Lớp học Thực hành Nâng cao Kỹ năng Nói thi IELTS

Hội đồng Anh - 20 Thụy Khuê,
Quận Tây Hồ

16.00 - 17.00 Học tiếng Anh qua chương trình myClass

Hội đồng Anh - 20 Thụy Khuê,
Quận Tây Hồ

Thứ bảy
08.10
14.00 - 15.30 Hội thảo 'Trẻ học như thế nào?'
*Chỉ dành cho phụ huynh học sinh Tiểu học
Hội đồng Anh - Tầng 4 trường Tiểu học Brendon, N2F Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân
Chủ nhật
09.10
14.00 - 15.30 Hội thảo 'Trẻ học như thế nào?'
*Chỉ dành cho phụ huynh học sinh Tiểu học

Hội đồng Anh - 20 Thụy Khuê
Quận Tây Hồ

Quà tặng IELTS:

  • Nhận quà tặng đặc biệt khi đăng ký thi IELTS trong tuần lễ Dịch vụ Khách hàng
  • Nhận bộ quà tặng đặc biệt khi đăng ký thi IELTS ngay sau các lớp học IELTS ở trên vào các ngày 3, 4, 6.10.2016

Tại TP. Hồ Chí Minh

Tất cả hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức tại Hội đồng Anh 25 Lê Duẩn, Quận 1.

Ngày Thời gian Hoạt động

Thứ hai
03.10

15.00 - 16.30 Lớp học Thực hành Nâng cao Kỹ năng Nói thi IELTS
18.00 - 19.00

Hội thảo "Tại sao đọc sách tốt cho trẻ và phương pháp khuyến khích trẻ đọc sách"
*Dành cho phụ huynh học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở

Thứ tư
05.10

10.00 - 11.30 Lớp học Thực hành Nâng cao Kỹ năng Nói thi IELTS
15.00 - 16.30 Lớp học Thực hành Nâng cao Kỹ năng Viết thi IELTS (Task 1)

Thứ năm
06.10

15.00 - 16.30 Lớp học Thực hành Nâng cao Kỹ năng Viết thi IELTS (Task 2)

Thứ bảy
08.10

18.30 - 19.30

Hội thảo 'Tại sao đọc sách tốt cho trẻ và phương pháp khuyến khích trẻ đọc sách'
*Dành cho phụ huynh học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở

Thứ hai 03.10 đến thứ sáu 07.10

 

myClub chủ đề 'Dịch vụ Khách hàng'
*Dành cho học viên myClass

Quà tặng IELTS:

  • Nhận bộ quà tặng đặc biệt ngay sau khi đăng ký thi IELTS và ngay sau các lớp học IELTS ở trên vào các ngày 3, 5, 6.10.2016
  • Nhận quà tặng khi đăng ký thi IELTS trong tuần lễ Dịch vụ Khách hàng