Image of Dover cliffs and sea side.
©

Copyright Raymond Lee

Date
Thứ Năm 30 Tháng Mười Một 2023 -
14:30 tới 17:30
Địa điểm
Trung tâm Sunwah (Đại học Công Nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội)

Hội thảo Nghiên cứu: Tác động của Biến đổi khí hậu và Môi trường lên Sức khoẻ sẽ được tổ chức vào Thứ Năm, ngày 30 tháng 11 năm 2023 từ 14.30–17.30 (giờ Hà Nội), 7.30–10.30 ( giờ London) tại Trung tâm Sunwah. Giảng viên các ngành từ Vương quốc Anh và Việt Nam cùng các chuyên gia trong ngành sẽ cùng nhau trình bày nghiên cứu hiện tại của họ, bao gồm nhiều chủ đề:

  • Biến đổi khí hậu, ô nhiễm và môi trường
  • Công nghệ y tế để đánh giá hoạt động thể chất và giấc ngủ
  • Mối liên hệ giữa nghệ thuật và khoa học trong nghiên cứu biến đổi khí hậu và môi trường
  • Các vấn đề về tài chính, bình đẳng giới và nhân quyền trong biến đổi khí hậu và y tế

Sau phần trình bày, sự kiện sẽ tiếp tục với cuộc thảo luận bàn tròn để xem xét việc các lĩnh vực khác nhau có thể phối hợp với nhau như thế nào nhằm (1) nâng cao hiểu biết về các vấn đề đa yếu tố xung quanh biến đổi khí hậu và (2) nghiên cứu các giải pháp có thể giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và môi trường tới sức khỏe.

Hội nghị sẽ diễn ra tại Hà Nội theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Lịch trình dự kiến (giờ Hà Nội): 

14.30–14.45

Lễ khai mạc

14.45–15.45

Trình bày nghiên cứu (Phần 1)

15:45–16:00 

Nghỉ giữa giờ

16.00–17.00

Trình bày nghiên cứu (Phần 2)

17.00–17.30

Thảo luận bàn tròn

17.30–18.00

Hoạt động giao lưu kết nối với đồ ăn nhẹ và đồ uống (chỉ dành cho khách tham gia trực tiếp tại Hà Nội)