Date
Thứ Năm 17 Tháng Năm 2018 -
14:00 tới 16:30
Địa điểm
Toong Minh Khai, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Sự kiện đánh dấu khởi đầu của Không gian Văn hóa Sáng tạo Việt Nam, dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và do Hội đồng Anh phối hợp với Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia sẽ triển khai trong vòng ba năm từ 2018–2021.

Dự án với quy mô quốc gia này sẽ triển khai những hoạt động tập trung hỗ trợ mạng lưới các không gian văn hóa sáng tạo là những tổ chức làm việc chặt chẽ với những người thực hành và công chúng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo. Không gian văn hóa sáng tạo là một địa điểm có thực hay một không gian ảo, có sứ mệnh kết nối mọi người để cùng chia sẻ những ý tưởng nghệ thuật và sáng tạo trong một môi trường cởi mở nơi mà tính sáng tạo được nuôi dưỡng, và tiếp đó lại chia sẻ những sản phẩm hay tác phẩm, công trình, dự án nghệ thuật đến với cộng đồng và khán giả. Văn hóa là một công cụ đắc lực có vai trò thúc đẩy sự phát triển bền vững, kết nối cộng đồng và định hướng tương lai chung cho một xã hội cởi mở, đồng đều, và vững mạnh. Các không gian văn hóa sáng tạo ở Việt Nam có tiềm năng là những thành viên đóng góp tích cực vào sự phát triển trong ngành văn hóa thông qua việc hỗ trợ cho các biểu đạt nghệ thuật và sáng tạo, cũng như đem đến cho công chúng những hoạt động văn hóa nghệ thuật đa dạng có chất lượng cao.

Sự kiện sẽ giới thiệu với những người tham dự những gương mặt tâm huyết làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, văn hóa và sáng tạo của Việt Nam và những dự án, công việc của họ, cũng như giới thiệu về loạt các hoạt động mà dự án đã thiết kế để tiếp tục hỗ trợ biểu đạt nghệ thuật và sáng tạo ở Việt Nam. Những thông tin sẽ được chia sẻ trong sự kiện sẽ thúc đẩy sự kết nối và hợp tác giữa những nghệ sỹ và người thực hành trong lĩnh vực văn hóa và sáng tạo ở Việt Nam. Sự kiện do Hội đồng Anh phối hợp với Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia tổ chức, với sự tài trợ của Liên minh Châu Âu.

Sự kiện cũng sẽ được diễn ra tại Hà Nội vào ngày 24/5/2008. Xem thêm chi tiết và đăng ký tham gia tại đây.

Để biết thêm thông tin xin vui lòng truy cập trang web và Facebook của chúng tôi.