©

© British Council

Date
Thứ Ba 26 Tháng Mười Một 2013 - 00:00 tới Thứ Tư 27 Tháng Mười Một 2013 - 00:00
Địa điểm
Thành phố Hồ Chí Minh

 

Kết nối châu Á – chuẩn bị cho giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu của thế kỷ 21   

Đối tác: Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Đại học Aston, Vương quốc Anh

Nội dung

Đây là một trong chuỗi chín sự kiện đối thoại chính sách được tổ chức tại khu vực Đông Á bao gồm: Trung Quốc, Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất, Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Hong Kong, Indonesia và Nhật Bản. Mỗi sự kiện sẽ tập trung thảo luận một chủ đề cụ thể tác động tới giáo dục đại học của các nước khu vực Đông Á và Vương quốc Anh. 

Đối thoại chính sách tại Việt Nam lần này sẽ thảo luận về việc các trường đại học giải quyết những thách thức về phát triển của quốc gia như thế nào. Các trường đại học cần có khả năng cung cấp các kỹ năng cần thiết cho sinh viên để tăng năng suất lao động và tăng khả năng cạnh tranh. Điều này cũng có nghĩa các trường đại học cần phải kết nối với thế giới việc làm, kết nối giữa các trường đại học với nhau và với các viện nghiên cứu tại Việt Nam cũng như trên thế giới. 

Sự kiện này sẽ tìm hiểu những mối liên kết này đối chiếu theo luật giáo dục đại học mới ban hành của Việt Nam theo đó khuyến khích tính tự chủ, khả năng đáp ứng với thị trường lao động, phát triển kinh tế của đất được và sự lớn mạnh của chính các cơ sở giáo đục đại học. Thông qua các nghiên cứu điển hình của Vương quốc Anh và các nước trong khu vực Đông Á, hội nghị sẽ đặc biệt khai thác các khía cạnh sau:

  • Quản trị và quản lý trường đại học 
  • Nâng cao chất lượng để đẩy mạnh hợp tác đa phương 
  • Mô hình nghiên cứu và vai trò của ngành công nghiệp trong việc thương mại hóa các kết quả sáng tạo

Hình thức hội thảo

  • Bài phát biểu của các diễn giả chính 
  • Thảo luận theo nhóm và thảo luận bàn tròn

Đối tượng của hội nghị

Các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo từ các cơ quan Nhà nước, đại diện của khối giáo dục và kinh doanh đến từ Vương quốc Anh, các nước Đông Á và Việt Nam.

Liên hệ 

Cô Nguyễn Thu Giang 
Quản lý Chương trình Giáo dục Đại học
Hội đồng Anh
Điện thoại: +84 (0)4 3728 1920, máy lẻ 1926
Điện thoại trực tiếp: +84 (0)4 37281926 
Email: giang.nguyen@britishcouncil.org.vn