©

@ British Council

Date
Thứ Tư 10 Tháng Mười Hai 2014 -
14:30 tới 23:59
Địa điểm
LACA Café – 24 Lý Quốc Sư – Hà Nội

Hội đồng Anh mời bạn tới lễ công bố báo cáo "Nghiên cứu ban đầu về những không gian sáng tạo ở Việt Nam" 

Thời gian: 14:30, thứ Tư ngày 10 tháng 12 năm 2014 

Địa điểm: LACA Café – 24 Lý Quốc Sư – Hà Nội  

CHƯƠNG TRÌNH

14:35 - 14:40

 

Phát biểu chào mừng
Bà Lê Anh Thơ
Giám đốc các dự án Nghệ thuật và sáng tạo, Hội đồng Anh.

14:40 - 15:05 Báo cáo vắn tắt về nghiên cứu Những không gian sáng tạo ở việt Nam.
Bà Trương Uyên Ly
Nhà báo/ chuyên gia tư vấn truyền thông
15:05 - 15:35 Các đại diện từ một số không gian sáng tạo ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trình bày

Hanoi Grapevine
Zo Project
Hanoi Rock City
Nhà Ga 3A

15:35 - 16:35 Thảo luận bàn tròn về Những không gian sáng tạo ở Việt Nam: Bối cảnh và những đề xuất hỗ trợ  
(Với sự tham dự của đại diễn các không gian sáng tạo từ Hà Nội và TPHCM:
Hanoi Rock City, Heritage Space, Nha San Collective, Manzi, CuCa,
Black Box, Hanoi Doclab, TPD, Hanoi Creative City, Hanoi Design Center,
Muong Cultural Space Museum, Cuci Art Gallery, Soi, Hanoigrapevine, Chula, Ofotherthings, Nhà Ga 3A…)
16:35 - 17:30 Thảo luận và trả lời câu hỏi

ĐĂNG KÝ

Để đăng ký tham dự vui lòng liên hệ trước ngày 9 tháng 12 năm 2014 với cô Đỗ Tường Linh tại địa chỉ linh.do@britishcouncil.org.vn