Chương trình Tài trợ Hợp tác Quốc tế (International Collaboration Grants) hiện đã mở đăng ký. Đây là chương trình tài trợ 1 triệu bảng Anh nhằm hỗ trợ thực hiện các dự án hợp tác văn hóa mới trong lĩnh vực nghệ thuật giữa Vương quốc Anh và các đối tác trên khắp thế giới.  

Chương trình Tài trợ Hợp tác Quốc tế khuyến khích các dự án hợp tác quốc tế mới, hỗ trợ các tổ chức và nghệ sĩ phát triển dự án sáng tạo, đồng thời mang đến cách thức mới và hiện đại hơn để hợp tác trong nghệ thuật.  

Các khoản tài trợ từ chương trình sẽ có giá trị từ 25.000 – 75.000 bảng Anh.     

Đơn đăng ký phải nêu rõ mối quan hệ hợp tác quốc tế thực sự giữa Vương quốc Anh và quốc gia đối tác, cũng như cho thấy lợi ích rõ ràng đối với các nghệ sĩ và đối tác quốc tế. Dự án đăng ký có thể thuộc bất kỳ chủ đề nào và ứng viên phải chia sẻ phương pháp mà họ sử dụng để đảm bảo sự đa dạng, hòa nhập và bền vững môi trường trong quá trình thực hiện dự án.   

Mốc thời gian quan trọng  

Mở đăng ký: 31 tháng 1 năm 2024  
Buổi cung cấp thông tin: 13 và 14 tháng 2 năm 2024
Hạn chót đăng ký: 30 tháng 4 năm 2024  

Hỗ trợ đăng ký  

Chúng tôi đã phát triển một số nguồn tư liệu để hỗ trợ bạn đăng ký, trong đó có bộ công cụ đăng ký với các mẹo và thông tin chi tiết hơn, bao gồm bối cảnh của chương trình này.  

Chúng tôi cũng giải đáp các câu hỏi thường gặp và chia sẻ một video phản hồi mà chúng tôi hy vọng sẽ hữu ích với bạn.