Dự án BridgeIT - Điển hình hợp tác thành công img 1

Thông tin cơ bản về đối tác

Đây là dự án hợp tác giữa Nokia, quỹ Pearson Foundation và Hội Đồng Anh. Trong dự án này Nokia cung cấp công nghệ và hỗ trợ tài chính, quỹ Pearson Foundation cung cấp hỗ trợ về tài chính và các hỗ trợ khác và Hội Đồng Anh hỗ trợ tài chính đồng thời quản lý dự án từ việc triển khai, tập huấn giáo viên đến hỗ trợ và đánh giá.

Thông tin về dự án

Để giúp các giáo viên và học sinh của các trường có khó khăn về cơ sở vật chất cơ hội truy cập nguồn tài liệu số của Hội Đồng Anh được thiết kế theo chương trình học quốc gia thông qua mạng di động và kết nối internet đồng thời nâng cao phương pháp giảng dạy thông qua cung cấp cho các giáo viên ngữ cảnh để diễn tả nghĩa, cách sử dụng và dạng cấu trúc.

20 giáo viên và 3.460 học sinh từ 10 trường có khó khăn về cơ sở vật chất ở Hồ Chí Minh đã tham gia vào dự án. Mỗi giáo viên được trang bị một điện thoại thông minh Nokia, dây nối với ti vi và máy chiếu mới cho trường. Sau đó các giáo viên tham gia buổi tập huấn 2 ngày. Các giáo viên được truy cập và tải các tài liệu từ máy chủ và sau đó nối điện thoại với ti vi hoặc máy chiếu ở lớp để trình chiếu các đoạn phim ngắn ngay trên lớp.

Dự án thí điểm được triển khai từ tháng 1 – tháng 5/2013 sau đó kéo dài thêm từ tháng 8 đến tháng 9/2013.

Kết quả của dự án

Thành công của dự án được đánh giá bởi việc hoàn thành khóa tập huấn cho 20 giáo viên tiếng Anh được tuyển chọn, sự nhiệt tình và cam kết sử dụng điện thoại Nokia, phần mềm NED cũng như các tài liệu dạy và học của Hội Đồng Anh. Các nghiên cứu độc lập được tiếp hành dựa trên các tiết học dự giờ, bảng hỏi nhận xét, bảng khảo sát thái độ và thảo luận nhóm tập trung.

  • Tất cả giáo viên có thể sử dụng công nghệ hiệu quả trong lớp học và lựa chọn nội dung phù hợp. Trong đó có 90% giáo viên có thể sử dụng hiệu quả nội dung NED để diễn tả từ vựng và tập trung vào dạng của các cấu trúc ngôn ngữ đặc biệt.
  • Các giáo viên và học sinh rất lạc quan về mức độ nội dung NED đã giúp các học sinh học tiếng Anh đặc biệt là học ngữ pháp, tăng cường cấu trúc cơ bản và nâng cao kỹ năng nghe và nói của các em
  • Kết quả dự giờ cuối dự án cho thấy các tài liệu NED đã trở thành những hoạt động tích cực phục vụ việc dạy và thực hành các kiến thức chính trên lớp bổ trợ cho chương trình quốc gia và sách giáo khoa tiểu học đang được sử dụng tại TP Hồ Chí Minh.