Hợp tác điển hình thành công - Đại học Aston và Đà Nẵng ©

Aston University

Tập đoàn Rolls Royce, Trường đại học Aston và Trường đại học Đà Nẵng – sự gắn kết giữa đào tạo và nhà tuyển dụng 

Tại sao tập đoàn Rolls Royce, đại học Aston và đại học Đà nẵng hợp tác với chúng tôi?

Hợp tác giữa các cơ sở giáo dục và khối doanh nghiệp/ngành công nghiệp được coi là một trọng tâm ưu tiên trong chương trình cải cách giáo dục đại học Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là một yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục hướng tới chuẩn thế giới. Trong lĩnh vực Quốc tế hóa giáo dục đại học, Hội đồng Anh luôn đóng vai trò xúc tác thúc đẩy hiệu quả sự liên kết ba bên giữa giáo dục Việt Nam - giáo dục Vương quốc Anh và khối doanh nghiệp thông qua các chương trình và hoạt động khác nhau của chúng tôi.

Hội đồng Anh hỗ trợ chương trình “Đổi mới phát triển lãnh đạo cấp cao" và "Chương trình nâng cao kỹ năng tuyển dụng cho sinh viên đại học". Thông qua các dự án này Hội đồng Anh giúp xây dựng và duy trì sự gắn kết cũng như tham gia chặt chẽ của nhà tuyển dụng trong lĩnh vực giáo dục. Các chương trình này được xây dựng trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược giữa Hội đồng Anh, tập đoàn Rolls Royce, Đại học Aston và Đại học Đà Nẵng.

Giới thiệu dự án

Chương trình nhằm chia sẻ chuyên môn và kinh nghiệm của Vương quốc Anh trong việc xây dựng một lực lượng lao động theo định hướng và nhu cầu của thị trường nhằm thúc đẩy sự hợp tác hiệu quả giữa ngành giáo dục và khối doanh nghiệp. Sự hợp tác này đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và sự phát triển của trường đại học đẳng cấp quốc tế Việt Nam - Vương quốc Anh tại Đà Nẵng.

Giáo sư Trần Văn Nam, Hiệu trưởng Đại học Đà nẵng nhấn mạnh: “chương trình hợp tác này rất quan trọng và đầy ý nghĩa không chỉ đối với sự phát triển của trường đại học Việt Nam – Vương quốc Anh, mà đại học Đà nẵng còn trở thành một điển hình tiêu biểu của công cuộc cải cách giáo dục đại học tại Việt Nam”.

Ông David Priestley, Giám đốc điều hành tập đoàn Rolls-Royce quốc tế (Việt Nam) cho biết: "Rolls Royce ghi nhận tầm quan trọng và giá trị to lớn mà dự án này sẽ tạo ra thông qua việc hình thành một trường đại học tiêu chuẩn quốc tế tại Đà Nẵng, nhằm phát triển một thế hệ sinh viên tốt nghiệp trình độ cao, có khả năng đóng góp tích cực vào việc đạt được sự phát triển bền vững đối với các mục tiêu công nghiệp và kinh doanh trong tương lai của Việt Nam.

Rolls Royce tự hào được hợp tác với một dự án có giá trị chiến lược to lớn như dự án này. Trên cơ sở các cam kết lâu dài của chúng tôi với việc tham gia các chương trình giáo dục đại học, chúng tôi mong muốn được tiếp tục hợp tác hơn nữa với trường đại học Việt Nam – Vương quốc Anh thông qua hỗ trợ trực tiếp việc hình thành “ Trung tâm phát triển lãnh đạo cấp cao” dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong nửa cuối của năm 2013.

Rolls Royce cũng sẽ tăng cường hợp tác với trường Đại học Việt Nam – Vương quốc Anh bằng cách sử dụng uy tín và các mối liên kết của mình, huy động sự tham gia hơn nữa của cộng đồng doanh nghiệp Anh trong quá trình triển khai sáng kiến này.”

Giáo sư Alison Halstead, Phó Hiệu trưởng, Đại học Aston bổ sung thêm rằng: Đại học Aston và Đại học Đà Nẵng cùng chia sẻ tầm nhìn và sứ mệnh trong việc phát triển đề xuất cho dự án Đại học Việt nam - Vương quốc Anh". Đại học VNUK sẽ tăng cường đào tạo trong hai lĩnh vực kinh tế và kỹ thuật vì lợi ích của nhân viên trường đại học, sinh viên, doanh nghiệp và ngành công nghiệp tại Việt Nam.