Cảm ơn quý phụ huynh đã quan tâm sự kiện trực tuyến Giúp con học tập thành công: phương pháp và cách thức hỗ trợ con học tập trên lớp và tại nhà hiệu quả cùng chuyên gia Hội đồng Anh. Hiện tại sự kiện đã kết thúc, xin cảm ơn sự quan tâm của quý phụ huynh.

Nếu quý phụ huynh đang tìm kiếm thông tin khóa học dành cho học viên từ 5 đến 17 tuổi tại Hội đồng Anh, vui lòng tham khảo tại đường dẫn sau: https://www.britishcouncil.vn/hoc-tieng-anh/dang-ky-khoa-hoc, các nhân viên tư vấn của chúng tôi sẽ liên hệ hỗ trợ thông tin cần thiết.