Please provide the following information:

Hội đồng Anh sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để các yêu cầu phát sinh từ phía bạn được xử lý, bao gồm cả việc liên hệ với bạn để thực hiện yêu cầu này. Chúng tôi không chia sẻ thông tin của bạn tới bất cứ bên nào khác. Bằng việc nhấn nộp/gửi, bạn đã khẳng định bạn đồng ý với các điều khoản về quyền riêng tư và quy định về sử dụng (hợp đồng) của chúng tôi. 

Bảo vệ dữ liệu

Hội đồng Anh tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu ở Vương quốc Anh và luật pháp ở các quốc gia khác đáp ứng các tiêu chuẩn được quốc tế chấp nhận.  

Bạn có quyền yêu cầu một bản sao thông tin của bạn mà chúng tôi nắm giữ và bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi sửa bất kỳ thông tin không chính xác nào trong thông tin đó. Nếu bạn có thắc mắc về việc chúng tôi đã sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào, bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý quyền riêng tư. 

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo phần bảo mật cá nhân trên trang web của chúng tôi hoặc liên hệ với văn phòng Hội đồng Anh tại địa phương của bạn. Chúng tôi sẽ giữ thông tin của bạn trong thời gian sáu tháng kể từ thời điểm thu thập.