Khóa luyện kỹ năng Nghe tiếng Anh nay được gọi là myClass. myClass là khóa học tiếng Anh chủ động giúp học viên phát triển kỹ năng Anh ngữ phù hợp với mục tiêu học tập, nghề nghiệp hoặc những mục tiêu cá nhân.Tìm hiểu thông tin về khóa học myClass tại đây.

NỘI DUNG KHÓA LUYỆN KỸ NĂNG NGHE TIẾNG ANH

Các khóa luyện kỹ năng Nghe tiếng Anh nâng cao khả năng nghe tiếng Anh, hỗ trợ học viên giao tiếp hiệu quả thông qua các chủ đề thường ngày.

KHÓA HỌC NÀY CÓ Ở ĐÂU

Trung tâm Giảng dạy Thụy Khuê (Hà Nội)

Trung tâm Giảng dạy Lê Duẩn (TP. Hồ Chí Minh)