Thực hiện chủ trương của chính phủ tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 về việc hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Việc sử dụng hóa đơn điện tử sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, thuận tiện và nhanh chóng trong việc phát hành hóa đơn, đồng thời đáp ứng yêu cầu bảo mật thông tin, lưu trữ cũng như tra cứu hóa đơn được dễ dàng.

Chúng tôi muốn gửi đến quý vị những mốc thời gian và thông tin quan trọng dưới đây:

Công ty TNHH British Council (Vietnam) trân trọng thông báo: 

  • Từ ngày 15/10/2018, Công ty TNHH British Council (Vietnam) sẽ chính thức sử dụng hóa đơn điện tử áp dụng cho Trung tâm giảng dạy Thụy Khuê Hà Nội.
  • Dự kiến từ ngày 15/11/2018, Công ty TNHH British Council (Vietnam) sẽ sử dụng hóa đơn điện tử áp dụng cho Trung tâm giảng dạy Brendon Hà Nội.
  • Dự kiến từ ngày 01/12/2018, Công ty TNHH British Council (Vietnam) sẽ sử dụng hóa đơn điện tử áp dụng cho các Trung tâm giảng dạy Điện Biên Phủ, Thái Văn Lung, Cách mạng tháng Tám tại thành phố Hồ Chí Minh.
  • Hóa đơn điện tử nói trên sẽ thay thế cho hóa đơn giấy hiện đang phát hành cho quý vị và sẽ được sử dụng cho các loại phí dịch vụ học phí, phí kiểm tra đầu vào, phí làm lại thẻ thư viện/ thẻ học sinh... Quý vị sẽ được gửi đường dẫn nhận hóa đơn điện tử vào địa chỉ email đã đăng ký với Hội đồng Anh.

Thông tin chi tiết, quý vị vui lòng liên hệ số điện thoại tổng đài +84 1800 1299 hoặc gửi thư điện tử tới địa chỉ bchanoi@britishcouncil.org.vn để được hỗ trợ.