Mời anh/ chị đăng ký tham gia bằng cách để lại thông tin trong mẫu bên dưới. Chúng tôi sẽ gửi thư xác nhận đăng ký thành công qua địa chỉ email anh/chị cung cấp trong khoảng thời gian từ ngày 16 đến 19/10/2019.
*Lưu ý: sự kiện này chỉ dành cho người tham dự từ 18 tuổi trở lên.

Số điện thoại
Trình độ của anh/ chị sẽ được xác định thông qua bài kiểm tra viết (40 phút) và bài kiểm tra nói (10 phút). Phí kiểm tra trình độ là 120,000 đồng.