Nhập học linh hoạt giữa kỳ

Hiểu được tính chất bận rộn trong công việc của nhiều học viên, Hội đồng Anh đang áp dụng chương trình nhập học linh hoạt giữa kỳ như sau nhằm giúp học viên đăng ký học kỳ hiện tại với mức học phí đã được giảm theo tỷ lệ tương ứng với số buổi học mà học viên đó không học vào đầu kỳ.

1.Tại Hội đồng Anh Hà Nội:

a) Khóa học áp dụng: Các khóa  học tiếng Anh cho học sinh Trung học phổ thông và học viên Người lớn. 
Lưu ý: Không áp dụng cho  các khóa luyện thi iELTS, lớp kỹ năng thuyết trình và viết tiếng Anh nghề nghiệp

b) Mức học phí áp dụng: 50% học phí

c) Thời gian đăng ký: 07/4-22/4/2014.

Số chỗ hạn chế. Xin gọi ngay (04) 3728 1922 để biết thêm chi tiết. 

2.Tại Hội đồng Anh Tp. Hồ Chí Minh:

a) Khóa học áp dụng: Các khóa học tiếng Anh người lớn và học sinh Trung học phổ thông.
Lưu ý: Không áp dụng cho các khóa Luyện thi IELTS và Kỹ năng.

b) Mức học phí áp dụng: Giảm 20% học phí

c) Thời gian đăng ký: 4/4-10/4/2014.

Số chỗ hạn chế. Xin gọi ngay (08) 3823 2862 để biết thêm chi tiết.