Mời bạn để lại thông tin để đăng ký tham dự chương trình ưu đãi. Nhân viên tư vấn British Council sẽ liên hệ bạn để tư vấn và xác nhận ưu đãi trong thời gian sớm nhất.

Hội đồng Anh sẽ sử dụng thông tin cá nhân bạn cung cấp để xử lý yêu cầu của bạn theo các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.

Người được giới thiệu là người chưa từng đăng ký tham gia kiểm tra trình độ tại British Council trong vòng 6 tháng vừa qua tính đến ngày 15/9/2020
Số điện thoại