Cảm ơn bạn đã đăng ký. Bộ phận tư vấn sẽ gọi điện lại để xác nhận thời gian kiểm tra trình độ đầu vào của bạn. Bạn sẽ được ưu tiên chọn lịch theo thời gian đăng ký. Trong trường hợp không còn lịch trống, chúng tôi sẽ đăng ký cho bạn thời gian phù hợp nhất.