• Bắt đầu bất cứ lúc nào
  • Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
  • Học chuyên sâu tùy thích

Chuẩn bị cho kỳ thi IELTS cùng chuyên gia hướng dẫn 1:1 

IELTS Premium là gói chương trình cho phép bạn học trực tiếp cùng các chuyên gia IELTS của Hội đồng Anh. Bạn có thể chọn các chủ đề liên quan đến bốn kỹ năng chính của IELTS là Nghe, Đọc, Nói và Viết. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn một loạt các bài học tiếng Anh tổng quát để tiếp tục phát triển ngôn ngữ và kỹ năng của mình.

Khi tham gia khóa học này, bạn sẽ:

  • đặt trước các bài học IELTS vào những thời điểm phù hợp với bạn và học theo thứ tự bạn muốn
  • được hỗ trợ học tập thông qua buổi tư vấn IELTS với chuyên gia vào đầu khóa học và hướng dẫn 1-1 với chuyên gia IELTS về những điểm chính trong quá trình học
  • được hỗ trợ thêm với dịch vụ phản hồi bài viết, 30 giờ truy cập miễn phí vào ứng dụng IELTS, 120 giờ trực tuyến miễn phí thuộc chương trình "Road to IELTS" và MyClub miễn phí hằng tuần.

Các cấp độ khóa học

Trung cấp và Trên trung cấp

Lựa chọn khóa học

Khóa học IELTS Premium bao gồm 90 giờ học trực tiếp. Ngày bắt đầu và ngày kết thúc khóa học có thể được sắp xếp linh hoạt.