Hội thảo Tiếng Anh cho học viên Người lớn và THPT tại Hà Nội
Hội thảo Tiếng Anh cho học viên Người lớn và THPT tại Hà Nội

Trong kỳ học tháng 3 năm 2014, Hội đồng Anh Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện chuỗi hội thảo cho học viên Người lớn và THPT của chúng tôi. Các hội thảo sẽ đem lại cho học viên những kiến thức và kỹ năng quan trọng về học thuật hay nghề nghiệp dù trình độ của bạn là gì.

Hội thảo cho học viên Người lớn sẽ được tổ chức vào các tối thứ Hai tại Trung tâm Giảng dạy Thụy Khuê. Học viên THPT có thể tham gia vào các hội thảo tối thứ Sáu tại Trung tâm Giảng dạy Brendon.

Học viên có thể liên hệ với Bộ phận Dịch vụ Khách hàng theo số (04) 3728 1922 để đặt chỗ.

Do số lượng tham dự mỗi hội thảo có hạn, vui lòng đăng ký sớm để có thể tận dụng tối đa cơ hội học tập hữu ích này.

Thông tin chi tiết về lịch hội thảo:

Hội thảo cho Người lớn – 19.40 tối thứ Hai – Trung tâm Giảng dạy Thụy Khuê

Academic & Study Skills (90 phút)

31/3 – Introduction to IELTS Speaking

14/4 – Pronunciation: Word and Sentence Stress

21/4 – Reading Strategies: Dealing with Unknown Vocabulary

19/5 – Pronunciation: Vowel Sounds – Diphthongs

Professional Skills (90 phút)

7/4 – Business Email Writing Basics

12/5 – Grammar for Business 2: The Verb Phrase

Hội thảo cho học sinh THPT – 18.00 tối thứ Sáu – Trung tâm Giảng dạy Brendon

Academic & Study Skills (90 phút)

4/4 – Introduction to IELTS Speaking

18/4 – Pronunciation: Word and Sentence Stress

9/5 – Reading Strategies: Dealing with Unknown Vocabulary

23/5 – Pronunciation: Vowel Sounds – Diphthongs