Bộ phận Đào tạo Doanh nghiệp của Hội đồng Anh tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh cam kết sẽ cung cấp cho các đối tác khách hàng những khóa học tiếng Anh chất lượng cao theo yêu cầu, giúp nâng cao hiệu quả công việc và giao tiếp.

Các khóa học của chúng tôi được thiết kế đặc biệt bởi Hội đồng Anh với mục đích đáp ứng chính xác nhu cầu đặc thù của khách hàng, giúp đóng góp và sự thành công của công ty/tổ chức trên thị trường quốc tế.

  • Tiếng Anh Giao tiếp Quốc tế
  • Tiếng Anh Thương mại Quốc tế
  • Các khóa luyện thi IELTS
  • Kỹ năng Thuyết trình
  • Kỹ năng Viết chuyên nghiệp
  • Kỹ năng Viết báo cáo chuyên nghiệp
  • Kỹ năng Nói và Phát âm

Quý vị vui lòng liện lạc trực tiếp với Hội đồng Anh để đăng ký kiểm tra xếp lớp và lựa chọn khóa học phù hợp nhất với nhân viên của mình.

Với Quý khách hàng mong muốn một khóa học không thuộc các khóa bên trên, Hội đồng Anh có thể tổ chức một khóa riêng theo đúng các đặc tính và nhu cầu của Quý vị.

Để có thêm thông tin, mời Quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với chúng tôi.