Kính mời quý phụ huynh và các em để lại thông tin trong bảng đăng ký. Nhân viên tư vấn sẽ liên hệ hỗ trợ thông tin khóa học phù hợp.

Xem thông tin về các khóa học tại Hội đồng Anh dành cho học sinh trẻ em (5-17 tuổi) tại đây.

Xin lưu ý: 

  • Nếu quý phụ huynh và các em đăng ký nhận ưu đãi với mã giới thiệu của influencers, vui lòng đăng ký thông tin theo bảng đăng ký dưới đây và điền mã được giới thiệu. Trong trường hợp quý phụ huynh và các em không đăng ký theo đường dẫn này hoặc đăng ký với mã được giới thiệu không hợp lệ, ưu đãi sẽ không được áp dụng.
  • Mã ưu đãi có giá trị cho học viên mới đăng ký khóa học tiếng Anh trẻ em (học viên từ 5-17 tuổi) lần đầu tiên và sẽ hết hạn vào ngày 30.09.2022.
  • Ưu đãi sẽ được cộng gộp với các ưu đãi khác (nếu có).
  • Một học viên chỉ áp dụng duy nhất một mã giới thiệu.
Số điện thoại
Vui lòng điền mã giới thiệu vào ô trống. Mã giới thiệu hợp lệ là mã giới thiệu được cung cấp từ bài viết của influencers chia sẻ trên Facebook cá nhân influencer. Mã giới thiệu có giá trị đến hết ngày 30.09.2022.