Cảm ơn bạn đã đặt lịch kiểm tra trình độ tiếng Anh trực tuyến cho khóa học myClass. Thông tin của bạn đã được gửi đến bộ phận dịch vụ khách hàng. Chúng tôi sẽ liên hệ lại bạn để xác nhận lịch kiểm tra trong thời gian sớm nhất.