Mời các phụ huynh đăng ký cho trẻ tham gia hội thảo bằng cách để lại thông tin trong bảng dưới đây.

 

Số điện thoại
Nhân viên tư vấn sẽ trực tiếp liên hệ tới bạn để đặt lịch kiểm tra trình độ cho trẻ sau khi nhận được thông tin đăng ký