Hội đồng Anh cung cấp rất nhiều tài liệu trên mạng hoàn toàn miễn phí, giúp bạn nâng cao vốn tiếng Anh của mình. Nguồn tài liệu bao gồm video, các ứng dụng dành cho điện thoại di động, bài luyện nghe và các bài tập ngữ pháp.