Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi, vui lòng điền các thông tin liên lạc và chi tiết yêu cầu của bạn dưới đây.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin trên như thế nào?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ do Hội đồng Anh lưu giữ và sẽ chỉ được sử dụng cho các việc liên quan đến yêu cầu của bạn.

Vui lòng đọc trang "Chính sách riêng tư và các điều khoản sử dụng" để có thêm thông tin. Nếu bạn có thêm câu hỏi gì, vui lòng liên hệ với văn phòng Hội đồng Anh ở nước sở tại