Khối văn phòng tại các văn phòng Hội đồng Anh sẽ đóng cửa nghỉ lễ ngày Thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động và Đại lễ Bạch kim kỷ niệm 70 năm tại vị của Nữ hoàng Anh từ ngày 30.04.2022 tới hết ngày 04.05.2022.

Các trung tâm giảng dạy sẽ đóng cửa từ thứ Ba ngày 26.04.2022 đến hết thứ Tư ngày 04.05.2022.

Bộ phận Dịch vụ khách hàng nghỉ lễ ngày 30.04; 01.05 và 04.05. 

Chúng tôi cung cấp dịch vụ khách hàng (giới hạn một số dịch vụ) tại quầy và qua điện thoại trong hai ngày 02.05 và 03.05 và mở cửa lại từ ngày 05.05.2022. 

Nếu bạn là thí sinh IELTS, vui lòng xem thông tin về việc đăng ký thi, kiểm tra kết quả và nhận bảng điểm trong kỳ nghỉ lễ này tại các mục dưới: 

Đăng ký thi IELTS

  • Chúng tôi vẫn nhận đăng ký thi ILETS tại hệ thống đăng ký online trong giai đoạn nghỉ lễ này.

Kết quả thi IELTS

  • Ngày thi 21.04.2022: Kết quả trực tuyến sẽ có từ 09.00 ngày thứ Tư 04.05.2022. Bảng điểm sẽ có từ 09.00 ngày 05.05.2022 đối với các thí sinh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Dịch vụ gửi bảng điểm về nhà

  • Bảng điểm sẽ được gửi tới các thí sinh từ ngày 05.05.2022.

Nếu bạn cần thêm thông tin về kỳ thi IELTS và các kỳ thi khác, vui lòng liên hệ tổng đài của chúng tôi theo số 1800 1299 hoặc gửi email tới địa chỉ exams.hanoi@britishcouncil.org.vn (dành cho các thí sinh ở Hà Nội) hoặc exams.hcmc@britishcouncil.org.vn (dành cho các thi sinh ở TP. Hồ Chi Minh).