Trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh và Tết dương lịch 2020, văn phòng Hội đồng Anh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đóng cửa từ ngày 25 tháng 12 năm 2019 đến hết ngày 01 tháng 01 năm 2020. Chúng tôi sẽ hoạt động trở lại làm việc từ thứ Năm, ngày 02 tháng 01 năm 2020.

Nếu bạn cần hỗ trợ hay cần thêm thông tin liên quan đến các khóa học hay các kỳ thi do Hội đồng Anh tổ chức, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại số hotline 1800 1299 (từ 8h30–17h30 từ thứ Hai đến thứ Bảy trừ ngày 1 tháng 1 năm 2020).

  • Trả kết quả thi IELTS cho đợt thi trên giấy vào ngày 12 và 14 tháng 12 năm 2019 và các đợt thi IELTS trên máy tính trước ngày 20 tháng 12 năm 2019.

 

Ngày thi

Kiểm tra kết quả online và nhận bảng điểm chính thức

Ngày 12 tháng 12 năm 2019

Thứ Tư, 25 tháng 12 năm 2019 (từ 09.00 đến 18.00)

Ngày 14 tháng 12 năm 2019

Thứ Sáu, 27 tháng 12 năm 2019 (từ 09.00 đến 18.00)

IELTS trên máy tính trước ngày 20 tháng 12 năm 2019

Thứ Sáu, 27 tháng 12 năm 2019 (từ 09.00 đến 18.00)

  • Đăng ký thi IELTS trong thời gian nghỉ lễ

Trong thời gian nghỉ lễ, các bạn vẫn có thể đăng ký thi IELTS thông qua hệ thống online của chúng tôi.

Đăng ký thi IELTS trên giấy 

Đăng ký thi IELTS trên máy tính