Hiện nay, có rất nhiều các trung tâm tư vấn du học và chuyên viên tư vấn có thể giúp bạn đăng ký học tại một trường đại học, cao đẳng hoặc phổ thông tại Vương quốc Anh.

Họ có thể giúp bạn lựa chọn trường, hỗ trợ việc nộp hồ sơ đăng ký và tư vấn về các thủ tục như thị thực (VISA), ăn ở, đi lại, sinh hoạt và những vấn đề khác.

Bạn không nhất thiết phải đi qua các trung tâm tư vấn du học để đăng ký và nộp hồ sơ du học tại Vương quốc Anh, nhưng nếu bạn cần sự hỗ trợ từ trung tâm hay chuyên viên tư vấn du học, bạn có thể tìm kiếm từ cơ sở dữ liệu các trung tâm tư vấn du học được Hội đồng Anh tập huấn.