Post-study work visas ©

British Council

Có rất nhiều lựa chọn cho sinh viên quốc tế ở lại và làm việc tại Vương quốc Anh sau khi tốt nghiệp.

Nếu bạn đang cân nhắc ở lại Vương quốc Anh sau tốt nghiệp, bạn sẽ cần một loại visa mới bên cạnh visa T4 dành cho sinh viên thông thường. Bạn có thể kiểm tra loại visa cần thiết với mình tại Nhập cư và Visa Vương quốc Anh trên trang web của chính phủ Anh.

Chính sách nhập cư mới dành cho sinh viên quốc tế: thị thực làm việc cho phép ở lại hai năm sau tốt nghiệp

Ngày 11 tháng 09 năm 2019 vừa qua, chính phủ Vương quốc Anh đã công bố chính sách thị thực mới dành cho sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp. Chính sách mới sẽ được áp dụng với tất cả sinh viên nhập học từ năm học 2020/21 trở đi và hoàn thành bằng đại học trở lên tại một cơ sở giáo dục uy tín.

Chính sách thị thực này sẽ cho phép sinh viên ở lại Vương quốc Anh để làm việc hoặc tìm việc trong tối đa hai năm. Sinh viên sau tốt nghiệp còn có thế chuyển sang thị thực dành cho người lao động có trình độ cao khi tìm được công viêc phù hợp.

Quy trình nộp hồ sơ cho chính sách thị thực mới này sẽ được công bố trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất tại đây.

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về làm việc sau tốt nghiệp tại website của UKCISA.

Thông tin liên quan