Staffordshire University
Staffordshire University

Staffordshire University có lịch sử thành lập hơn 100 năm, phát triển từ ngành công nghiệp gốm sứ sôi động của vùng đất này. Trường có một lịch sử lâu đời và tự hào là đơn vị giảng dạy giáo dục đại học chất lượng cao, tiến bộ và toàn diện cho sinh viên từ khắp Staffordshire, khu vực England, Vương quốc Anh và trên thế giới.

Trường có một bề dày thành tích với những cống hiến xuất sắc trong chất lượng giảng dạy, phát triển các khóa học sáng tạo và cung cấp cơ hội học tập theo hướng đầy thử thách và thú vị. Staffordshire là một trong những trường đại học hàng đầu cho các khóa học đào tạo giáo viên trung học, và các chỉ số quốc gia của Vương quốc Anh liên tục cho thấy trường thiết lập giá trị đầu tư xuất sắc trong việc đưa ra các kết quả nghiên cứu. Với hơn 20.000 sinh viên đang theo học, môi trường học tập tại Staffordshire tạo nên sự pha trộn văn hóa sôi động tại vùng Stoke, Stafford, Lichfield, Telford và Shrewsbury. Trường còn có hơn 20.000 sinh viên đang theo học các chương trình của Đại học Staffordshire với các đối tác giáo dục tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có cả sinh viên Việt Nam đang theo học các chương trình của Đại học Staffordshire và đối tác - Trường Đại học Anh quốc tại Việt Nam (British University Việt Nam - BUV).

HỌC BỔNG

MSc International Business Management

Số lượng: Năm
Giá trị: £3,000
Khóa học: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh quốc tế
Thời hạn: Toàn thời gian khóa học
Yêu cầu: Học bổng sẽ được trao cho năm sinh viên Việt Nam đầu tiên cung cấp đầy đủ bộ hồ sơ đăng ký, nhận được thư mời nhập học vô điều kiền và thanh toán tiền đặt cọc học phí £3,500.  
Quy trình và thời hạn nộp đơn: Kỳ nhập học tháng 1/2017 hoặc kỳ nhập học tháng 9/ 2017.

MA/MSc Applied Research

Số lượng: Hai
Giá trị: Giảm 50% học phí
Khóa học: Thạc sĩ Nghiên cứu ứng dụng (Tâm lý, Thể dục thể thao)
Thời hạn: Toàn thời gian khoá học
Yêu cầu: Học bổng sẽ được trao cho hai sinh viên Việt Nam đầu tiên cung cấp đầy đủ bộ hồ sơ đăng ký, nhận được thư mời nhập học vô điều kiện và thanh toán tiền đạt coc học phí £3,500.  
Quy trình và thời hạn nộp đơn: Kỳ nhập học tháng 9/2017

Foundation

Số lượng: Năm
Giá trị: £1,000
Khóa học: Dự bị Đại học (Dự bị quốc tế năm nhất ngành Kỹ sư)
Thời hạn: Toàn thời gian khoá học
Yêu cầu: Học bổng  sẽ được trao cho 2 sinh viên Việt Nam đầu tiên cung cấp đầy đủ bộ hồ sơ đăng ký, nhận được thư mời nhập học vô điều kiện và thanh toán tiền đạt coc học phí £3,500.  
Quy trình và thời hạn nộp đơn: Kỳ nhập học tháng 9/2017 

New Undergraduate Progression Scholarships

Số lượng: Mười
Giá trị: Tối đa £5,000
Khóa học: Đại học
Thời hạn: Toàn thời gian khoá học
Yêu cầu: Trong quá trình chuyển tiếp lên năm hai, ba và tư (tuỳ thuộc vào thành tích học tập của toàn năm học) các tường hợp sau được trao học bổng:  
Aggregate First Class Degree: £2,000
Aggregate 2.1 Class Degree: £1,500
Aggregate 2.2 Class Degree: £1,000
Quy trình và thời hạn nộp đơn: Kỳ nhập học tháng 9/2017

Postgraduate taught

Số lượng: Mười
Giá trị: Tối đa £2,000
Khóa học: Sau Đại học
Thời hạn: Toàn thời gian khoá học
Yêu cầu: Học bổng được trao  tự động:
Các ứng viên học bổng  với kết quả học tập tương đương với  UK First Class degree: £2,000
Ứng viên học bổng với kết quả học tập tương đương với UK 2:1 degree: £1,500
Ứng viên học bổng với kết quả học tập tương đương với UK 2:2 degree: £1,000
Quy trình và thời hạn nộp đơn: Kỳ nhập học tháng 1/2017 hoặc kỳ nhập học tháng 9/2017

LIÊN LẠC

Nigel Lee
International Recruitment
Nigel.lee@staffs.ac.uk
+44 01782 294 654
www.staffs.ac.uk/international