Hình ảnh khuôn viên trường Bournemouth University
Hình ảnh khuôn viên trường Bournemouth University

GIỚI THIỆU 

Bournemouth University được tạp chí Times Higher Education xếp hạng Top 500 trường đại học đứng đầu trên toàn thế giới và nằm trong Top 200 trường đại học quốc tế của thế giới. Đặc biệt, Bournemouth University tự hào khi là Trung tâm Quốc gia cho ngành Hoạt hình máy tính của Vương quốc Anh, là đại học duy nhất của Vương quốc Anh có Trung tâm Chất lượng cao cho Thực hành Truyền thông, có Trung tâm Chất lượng cao cho ngành Du lịch theo đánh giá của tổ chức Liên Hợp Quốc về Du lịch Thế giới, và  được xếp hạng Nhất cho trải nghiệm làm việc cho sinh viên tại Vương quốc Anh.

HỌC BỔNG

Academic Excellence Scholarship (AES)

Số lượng: Không giới hạn
Giá trị: £3,500
Khóa học: Tất cả các khóa sau đại học toàn thời gian
Thời hạn: Suốt thời gian khóa học
Yêu cầu: Điểm trung bình 3.0/4 hoặc 8.0/10
Quy trình và thời hạn nộp đơn: Được tự động trừ vào tiền học phí và  không có hạn cuối nộp đơn xin học bổng

BU Vice Chancellor’s International Scholarship

Số lượng: Hai (có thể thay đổi phụ thuộc vào quyết định hàng năm)
Giá trị: 50%
Khóa học: Tất cả các khóa sau đại học toàn thời gian
Thời hạn: Suốt thời gian khóa học
Yêu cầu: Thành tích học tập và thành tích cá nhân xuất sắc
Quy trình và thời hạn nộp đơn: 31 tháng 5 cho khóa học bắt đầu vào tháng 9, 18 tháng 11 cho khóa học bắt đầu vào tháng 1

BU Vice-Chancellor’s International Scholarship – Most promising applicant

Số lượng: Một
Giá trị: 100%
Khóa học: Tất cả các khóa sau đại học toàn thời gian
Thời hạn: Suốt thời gian khóa học
Yêu cầu: Hồ sơ sinh viên có tiềm năng nhất
Quy trình và thời hạn nộp đơn: 31 tháng 5 cho khóa học bắt đầu vào tháng 9

Faculty of Management Executive Dean’s ASEAN Scholarship

Số lượng: Ít nhất bốn
Giá trị: 50%
Khóa học: Các khóa học về Quản lý
Thời hạn: Suốt thời gian khóa học
Yêu cầu: Thành tích học tập và thành tích cá nhân xuất sắc
Quy trình và thời hạn nộp đơn: 31 tháng 5 cho khóa học bắt đầu vào tháng 9, 18 tháng 11 cho khóa học bắt đầu vào tháng 1

Faculty of Management Executive Dean’s MBA Scholarship

Số lượng: Năm
Giá trị: 50%
Khóa học: MBA
Thời hạn: Suốt thời gian khóa học
Yêu cầu: Thành tích học tập và thành tích cá nhân xuất sắc, ưu tiên các sinh viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc
Quy trình và thời hạn nộp đơn: 31 tháng 5 cho khóa học bắt đầu vào tháng 9

Executive Dean’s Scholarship, Faculty of Tourism and Hospitality

Số lượng: Bốn
Giá trị: 50%
Khóa học: Khoa Du lịch
Thời hạn: Suốt thời gian khóa học
Yêu cầu: Thành tích học tập và thành tích cá nhân xuất sắc
Quy trình và thời hạn nộp đơn: 31 tháng 5 cho khóa học bắt đầu vào tháng 9, 18 tháng 11 cho khóa học bắt đầu vào tháng 1

Executive Dean’s Scholarship

Số lượng: Bốn
Giá trị: 50%
Khóa học: Khoa Truyền thông
Thời hạn: Suốt thời gian khóa học
Yêu cầu: Thành tích học tập và thành tích cá nhân xuất sắc
Quy trình và thời hạn nộp đơn: 31 tháng 5 cho khóa học bắt đầu vào tháng 9, 18 tháng 11 cho khóa học bắt đầu vào tháng 1, nếu khóa học đó có trong danh sách các khóa học bắt đầu vào tháng 1

Undergraduate

Số lượng: Một
Giá trị: 100% học phí của năm đầu tiên
Khóa học: Tất cả các khóa đại học mà sinh viên Việt Nam đáp ứng đủ yêu cầu
Thời hạn: Năm học đầu tiên
Yêu cầu: Thành tích học tập và thành tích cá nhân xuất sắc

Học bổng dành cho sinh viên Việt Nam

Số lượng: Nhiều
Giá trị: £2,500
Khóa học: Tất cả các khóa đại học mà sinh viên Việt Nam đáp ứng đủ yêu cầu
Yêu cầu: Thành tích học tập và thành tích cá nhân xuất sắc 

LIÊN LẠC

Paul London
Scholarship Board
plondon@bournemouth.ac.uk

Hoặc

Ryan Miles
Regional Manager, South East Asia
rmiles@bournemouth.ac.uk
www1.bournemouth.ac.uk/study/postgraduate/fees-funding/scholarships/international-student-scholarships  

Lời khuyên dành cho sinh viên:

Trường ưu tiên các sinh viên có điểm IELTS và điểm trung bình cao, ít nhất từ 7.0/10 trở lên (ưu tiên các sinh viên có điểm trung bình 7.5 hoặc hơn). Bài luận về mục tiêu và thành tích các nhân cũng rất quan trọng, nhà trường cũng đánh giá kinh nghiệm làm việc, các hoạt động cộng đồng, và lý do chứng minh vì sao sinh viên xứng đáng được nhận học bổng. Trong hồ sơ xin học bổng (có trên trang thông tin điện tử của trường), trường có liệt kê các yếu tố đánh giá hồ sơ sinh viên liên quan đến bài luận mục tiêu.