©

British Council

1. Chương trình học bổng từ chính phủ Wales - Thông qua quỹ toàn cầu Global Wales

a. Học bổng Chevening Global Wales   

Học bổng Chevening là chương trình học bổng của Chính phủ Anh, giúp những cá nhân xuất sắc có cơ hội theo học bất kỳ khóa học thạc sỹ nào ở bất kỳ trường đại học nào tại Anh. Đặc biệt trong năm học tới, với sự hỗ trợ của Chính phủ Xứ Wales, Chương trình Học bổng Chevening sẽ dành thêm 7 suất học bổng (Chevening Global Wales) cho các ứng viên lựa chọn theo học tại các trường đại học tại Xứ Wales.

Đơn đăng ký học bổng năm nay mở muộn hơn so với thường lệ, bắt đầu từ ngày 3 tháng 9 đến tháng 11 năm 2020. Vòng phỏng vấn sẽ diễn ra từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2021 và kết quả ứng tuyển được công bố vào mùa hè năm 2021.

Điều kiện nhận học bổng Chevening Global Wales: Ứng viên có quốc tịch Việt Nam, có bằng đại học, và đăng ký theo học chương trình thạc sỹ một năm tại một trường đại học ở Wales. Ngoài ra, ứng viên cần có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc. Các bạn nhận học bổng sẽ bắt đầu học vào tháng 9 năm 2021.

Thông tin thêm về học bổng Chevening Global Wales: https://www.studyinwales.ac.uk/chevening-scholarships

b. Học bổng sau đại học Global Wales

Chương trình học bổng sau đại học Global Wales (Global Wales Postgraduate Scholarship Programme) dành cho sinh viên quốc tế có mong muốn du học tại một trường đại học xứ Wales trong năm 2021. Chương trình này cung cấp 24 suất học bổng - mỗi suất trị giá £10.000 – áp dụng với chương trình thạc sỹ toàn thời gian ở Wales. Học bổng dành cho sinh viên Việt Nam, Ấn Độ, Hoa Kỳ và các nước thuộc Liên minh Châu Âu. Đây là lần đầu tiên chương trình học bổng này được tổ chức. Học bổng được được tài trợ bởi Global Wales, dưới sự hợp tác giữa Chính phủ Wales, Hội đồng các trường đại học xứ Wales, Hội đồng Anh và Hội đồng Tài trợ Giáo dục Đại học xứ Wales (HEFCW).

Theo chương trình này, mỗi trường Đại học ở Wales sẽ trao tặng tối thiểu ba suất học bổng trị giá £10.000/suất. Đơn đăng ký học bổng được mở vào cuối tháng 10 năm 2020. Sinh viên cần phải nộp hồ sơ vào một chương trình sau đại học tại Wales trước khi nộp đơn xin học bổng qua trang web Study in Wales.

Hạn chót nộp đơn: tháng 6 năm 2021. Thông tin chi tiết về học bổng và mẫu đơn đăng ký sẽ được cập nhập trên trang web www.studyinwales.ac.uk vào cuối tháng 10 năm 2020

2. Chương trình học bổng từ các trường đại học xứ Wales

Tên trường đại học Tên học bổng Trị giá học bổng (£) Khóa học áp dụng Web link
Cardiff Metropolitan University Cardiff Met Vietnam Scholarship £3,000 Tất cả khóa học bậc Đại học hoặc Cao học toàn thời gian Link học bổng
Undergraduate Scholarship £1,200/năm Tất cả khóa học bậc Đại học toàn thời gian bao gồm cả khóa Final Year Top Up Link học bổng
Vice Chancellor Scholarship £1,500 Khóa học Thạc sỹ hoặc Thạc sỹ Quản trị kinh doanh MBA Link học bổng
Bangor University Vice-Chancellor Scholarship 50% học phí Các khóa học Thạc sỹ hiện hành Link học bổng
Professional Experience Scholarship £4,000 Các khóa học Thạc sỹ hiện hành Link học bổng
Deans Scholarship Tối đa £5,000 Các khóa học Thạc sỹ hiện hành Link học bổng
International Scholarship £3,000 Các khóa học Thạc sỹ hiện hành Link học bổng
Chevening Universities Wales Vietnam Scholarship 100% học phí Các khóa học Thạc sỹ hiện hành Link học bổng
University of South Wales Chancellor's International Development Scholarship Tối đa £2,500 Cả bậc học Đại học và Cao học Link học bổng
USW international students progressing to Masters (Progression Scholarship) Tối đa £6,000 Áp dụng với sinh viên của trường muốn học tiếp lên thạc sỹ Link học bổng
Swansea University International Excellence Scholarships (bậc đại học) £6,000 Bậc học đại học - chỉ áp dụng với một số chuyên ngành Link học bổng
International Excellence Scholarships (Postgraduate) £4,000 Bậc Cao học - chỉ áp dụng với một số chuyên ngành Link học bổng
Học bổng bậc sau đại học - Học bổng theo chuyên ngành học (đa dạng) Nhiều mức (từ £2,000 đến £20,000) Bậc cao học Link học bổng