©

British Council

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, Lộ trình thị thực ở lại Anh 02 năm sau tốt nghiệp Graduate Route sẽ được áp dụng với tất cả sinh viên quốc tế có thị thực sinh viên hợp lệ tại thời điểm nộp đơn và đã hoàn thành bằng đại học trở lên tại một cơ sở giáo dục uy tín. Cùng tìm hiểu thêm những điều cần biết về lộ trình thị thực mới này:

  • Lộ trình thị thực này sẽ cho phép sinh viên ở lại Vương quốc Anh để làm việc hoặc tìm việc trong tối đa hai năm đối với bậc Thạc sỹ và ba năm đối với bậc Tiến sĩ. Sinh viên sau tốt nghiệp còn có thế chuyển sang thị thực dành cho người lao động có trình độ cao khi tìm được công viêc phù hợp.
  • Lộ trình thị thực ở lại Anh sau tốt nghiệp Graduate Route được chính thức đưa vào hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, đồng nghĩa với việc tất cả sinh viên tốt nghiệp sau thời điểm này đều có thể đăng ký chính sách visa mới này. Điều này áp dụng cả với các sinh viên đã bắt đầu khoá học của họ.
  • Sinh viên sẽ cần nộp đơn xin thị thực mới và chỉ có thể thực hiện tại Vương quốc Anh.
  • Đơn xin thị thực sẽ bao gồm phí thị thực £700 và phí y tế với mức đầy đủ là £624 mỗi năm.
  • Sinh viên cũng sẽ cần nộp CAS được cấp bởi trường đại học gần nhất, đã được sử dụng cho đơn xin thị thực sinh viên Tier 4 trong quá trình nộp đơn xin thị thực sau tốt nghiệp mới này.

Chính sách mới này sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các bạn sinh viên lựa chọn du học hay định cư tại Anh trong thời gian tới. Bài thi IELTS là một bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh được chấp thuận như là một minh chứng cho trình độ Anh ngữ của bạn trong quá trình nộp hồ sơ xin visa. Cùng xem lại hội thảo IELTS Webinar: Kinh nghiệm du học Anh và chinh phục học bổng Chevening để tìm hiểu thêm về lộ trình thị thực ở lại Anh sau tốt nghiệp và kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ thị thực qua phần tư vấn của ông Richard Jones - Giám đốc Phát triển đối tác, Tổ chức tư vấn du học ISC-Intake. Lựa chọn thi IELTS với Hội đồng Anh để đến gần hơn với cơ hội du học và định cư tại Vương quốc Anh! 

Tìm hiểu thêm về lộ trình thị thực ở lại Anh sau tốt nghiệp tại: https://study-uk.britishcouncil.org/after-your-studies/post-study-work 

Tìm hiểu thêm về IELTS cho du học Anh: https://www.ieltsasia.org/vn/du-hoc-anh