Chúng tôi xin thông báo về việc bắt đầu nhận hồ sơ ứng tuyển học bổng A.S Hornby Educational Trust, tài trợ cho khóa học tại Anh từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 9 năm 2019. Hạn cuối nhận hồ sơ là 12.00 ngày 16 tháng Hai năm 2018 theo giờ Vương quốc Anh.

Học bổng A.S Hornby Educational Trust được trao hàng năm cho các giáo viên tiếng Anh tại các nước khác ngoài Anh, tài trợ cho khóa học Thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh tại Đại học Warwick. Quỹ học bổng được thành lập năm 1961 bởi A.S. Hornby nhằm mục đích hỗ trợ việc giảng dạy tiếng Anh trên toàn thế giới. A.S.Hornby có một sự nghiệp xuất sắc về giảng dạy tiếng Anh và đã xây dựng bộ từ điển Oxford Advanced Learners Dictionary. Bộ từ điển này hiện vẫn đang được Oxford University Press tái bản lần thứ tám. Quỹ học bổng này được đăng ký như một quỹ từ thiện tại Anh.

Học bổng sẽ tài trợ chi phí cho khóa học Thạc sĩ TESOL một năm tại đại học Warwick

  • Học bổng tài trợ toàn bộ chi phí tại Anh bao gồm trợ cấp chi phí ở và sinh hoạt hàng tháng, học phí, vé máy bay khứ hồi, học phí, phí visa và phí thi IELTS
  • Ứng viên đủ điều kiện phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh toàn thời gian và có bằng đại học chính quy. Ứng viên cũng cần đáp ứng được trình độ tiếng Anh theo yêu cầu của trường (thường được đánh giá theo điểm IELTS – người được nhận học bổng cần đạt được tổng điểm trung bình IELTS 6.5, trong đó không có kỹ năng nào dưới 6.0). Học bổng Hornby được dành để hỗ trợ những giáo viên tiếng Anh có kinh nghiệm, có khả năng đóng góp đáng kể cho công việc giảng dạy tiếng Anh và giáo viên tiếng Anh tại đất nước họ.
  • Ứng viên được tuyển chọn thông qua quy trình gồm bốn vòng. Vòng Một: xét đơn ứng tuyển. Vòng Hai: phỏng vấn các ứng viên được lựa chọn tại văn phòng Hội đồng Anh quốc gia. Vòng Ba: các ứng viên được lựa chọn sẽ nộp hồ sơ cho trường. Vòng Bốn: ứng viên thành công được trường chấp nhận. Học bổng được xác nhận trao cho ứng viên tại vòng Bốn này. 

Nếu bạn quan tâm đến học bổng Hornby, xin vui lòng truy cập trang web www.surveymonkey.com/r/hornbyscholarship để tìm hiểu thông tin về học bổng và truy cập mẫu đơn ứng tuyển:

Mọi thắc mắc về chương trình học bổng, xin liên hệ: hornbyscholarships@britishcouncil.org

Thông tin liên quan