Vào ngày 7 tháng Chín năm 2021, đại diện đến từ 140 tổ chức giảng dạy tiếng Anh của Vương quốc Anh và của Việt Nam đã có mặt tại buổi giới thiệu trực tuyến để tìm hiểu về các cơ hội hợp tác và cố vấn nhằm đóng góp vào sự phát triển không ngừng trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam trong những năm tới.

Đây là hoạt động tiếp nối sự kiện được tổ chức vào tháng Sáu, khi đó Bộ GD&ĐT, Đề án Ngoại ngữ Quốc gia và Hội đồng Anh đã tổ chức Lễ ký kết kế hoạch hợp tác cho năm tới, với tầm nhìn trong bốn năm tiếp theo. Bản Kế hoạch phối hợp hoạt động hợp tác đề ra một chuỗi các lĩnh vực nghiên cứu, các hoạt động và phát triển nguồn học liệu; tất cả được thiết kế nhằm hỗ trợ Đề án Ngoại ngữ Quốc gia đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và đánh giá tiếng Anh tại Việt Nam.

Bản Kế hoạch phối hợp hoạt động hợp tác thường niên đưa ra những triển vọng trong tương lai (3-4 năm tới và xa hơn nữa) trong bốn lĩnh vực hoạt động chính:

  • Nghiên cứu: Thực hiện các nghiên cứu nhằm cung cấp thông tin xác thực dựa trên bằng chứng giúp cho việc hoạch định chính sách cũng như các biện pháp can thiệp để cải thiện hệ thống giảng dạy, học tập và đánh giá tiếng Anh.
  • Tăng cường sự tham gia của các bên liên quan tại Việt Nam và Vương quốc Anh: Tăng cường những đóng góp và phổ biến các nghiên cứu và hiểu biết phù hợp giữa các đối tác Việt Nam và Vương quốc Anh. Hội đồng Anh đóng góp những kinh nghiệm, hiểu biết hàng đầu trong lĩnh vực giảng dạy, học tập và đánh giá tiếng Anh thông qua các hội nghị, hội thảo chuyên đề, đối thoại chính sách hướng tới các nhà hoạch định chính sách, các chuyên viên, các nhà nghiên cứu, các giảng viên và giáo viên.
  • Nâng cao năng lực và bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên: Nâng cao khả năng tiếp cận của cán bộ đào tạo và giáo viên tại Việt Nam đối với các chương trình phát triển chuyên môn thường xuyên và các cộng đồng thực hành (CoP) chất lượng cao được xây dựng dựa trên các dữ liệu xác thực về tình hình thực tại, và được thực hiện với nhiều hình thức khác nhau như trực tuyến, trực tiếp hoặc kết hợp cả hai, nhằm nâng cao chất lượng của hệ thống dạy, học và kiểm tra đánh giá môn học ngoại ngữ. 
  • Phát triển chương trình, nguồn học liệu và đánh giá: Tăng cường khả năng tiếp cận với các nguồn học liệu chất lượng cao phục vụ việc giảng dạy và học tập, từ đó giúp cải thiện năng lực ngôn ngữ của giáo viên và nâng cao kết quả học tập của học sinh.

Sau lễ ký kết Bản Kế hoạch phối hợp hoạt động hợp tác thường niên, sự kiện mới nhất là Buổi giới thiệu cơ hội hợp tác phát triển giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam đã mở ra các cơ hội cho các đơn vị giảng dạy tiếng Anh của Vương quốc Anh và Việt Nam, cũng như các đơn vị công nghệ giáo dục để hợp tác, phối hợp trong việc phát triển giảng dạy tiếng Anh trong hệ thống giáo dục của Việt Nam, tập trung vào bốn cơ hội chính như sau:

  • Một khoản tài trợ cho nghiên cứu trong lĩnh vực cung cấp trực tuyến các nguồn tài nguyên dạy và học kỹ thuật số tại Việt Nam với trọng tâm là đảm bảo công bằng trong việc cung cấp các nguồn tài nguyên kỹ thuật số và quyền truy cập học tập trực tuyến cho cả người dạy và người học
  • Một khoản tài trợ cho nghiên cứu khảo sát việc cung cấp kiểm tra đánh giá tiếng Anh (bao gồm cung cấp trực tuyến và tự động) để đảm bảo tính công bằng và hòa nhập 
  • Phối hợp với các trường đại học và Sở GD & ĐT của Việt Nam tạo ra một mạng lưới thí điểm về các Nhóm hoạt động chuyên môn (Các cộng đồng thực hành) để hỗ trợ phát triển chuyên môn thường xuyên cho giáo viên tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tại năm tỉnh thành
  • Tư vấn để hỗ trợ Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT và các chuyên gia trong ngành để xây dựng chuẩn chương trình đào tạo ngành sư phạm và ngôn ngữ tiếng Anh trong các trường đại học và cao đẳng của Việt Nam.

Ngoài các cơ hội nêu trên, trong những tháng tới, các cơ hội nghiên cứu và tư vấn khác có thể sẽ được tổ chức để thúc đẩy mục tiêu phát triển giảng dạy tiếng Anh của Hội đồng Anh và Đề án Ngoại ngữ Quốc gia như đã ký kết trong Bản Kế hoạch phối hợp hoạt động hợp tác.

Hội đồng Anh trân trọng mời các đợn vị gửi đề xuất với những phương pháp tiếp cận sáng tạo và tăng cường hợp tác để tìm hiểu các biện pháp đổi mới, dễ tiếp cận và bình đẳng hơn trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam sau đại dịch Covid-19, mà như chúng ta đều biết, đã gây ra tác động lớn đến các hệ thống giáo dục trên toàn cầu, bao gồm cả ở Việt Nam. Đại dịch đã cho thấy một sự cấp thiết của những giải pháp kỹ thuật số cấp tiến và bền vững nhằm tăng cường khả năng tiếp cận của người học đối với các chương trình đào tạo tiếng Anh chất lượng cao, đồng thời nâng cao năng lực của giáo viên.

Hội đồng Anh mời các đối tác đến từ Vương quốc Anh và Việt Nam tham gia gửi các bản đề xuất kể từ ngày 13 tháng Chín. Các đề xuất hợp tác và tư vấn đươc chọn lựa sẽ được thông báo vào tháng 11 năm 2021. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web, liên hệ tới hòm thư digitalinnovation@britishcouncil.org.vn hoặc liên hệ trực tiếp với chuyên gia Quản lý học thuật: davideg.gilmartin@britishcouncil.org.vnhoặc Quản lý dự án nga.le@britishcouncil.org.vn.