Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.

Bạn đã nằm trong danh sách nhận tin qua thư điện tử. Bản tin của chúng tôi sẽ giúp bạn cập nhật những tin tức mới nhất của Hội đồng Anh Việt Nam.

Bạn cũng có thể biết thêm về những hoạt động của chúng tôi bằng cách kết nối với trang Facebook British Council Vietnam.

Quay lại trang chủ