Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.

Bạn đã nằm trong danh sách nhận tin qua thư điện tử. Bản tin của chúng tôi sẽ giúp bạn cập nhật những tin tức mới nhất của Hội đồng Anh tại Việt Nam.

Bạn cũng có thể cập nhật thêm thông tin về IELTS bằng cách kết nối với trang Facebook IELTS Vietnam

Quay lại trang chủ.