Chúng tôi chia sẻ những câu chuyện thành công đã và sẽ mang lại những tác động tích cực giúp thúc đẩy hợp tác quốc tế, đổi mới - sáng tạo và sự phát triển bền vững giữa các đối tác của Việt Nam và Vương quốc Anh. 

"King's at VNU-Law" hướng tới đẩy mạnh hợp tác giảng dạy pháp lý giữa Vương quốc Anh và Việt Nam.

Dự án cây nghệ vàng - biểu tượng sáng tạo trong quan hệ hợp tác Việt - Anh