Quỹ Hỗ Trợ Hợp Tác Giáo Dục Đại Học: Thư mời nộp hồ sơ
Quỹ hỗ trợ Hợp tác Giáo dục Đại học (HEP) là sáng kiến của Hội đồng Anh Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển mối quan hệ hợp tác trong giáo dục, nghiên cứu và đổi mới giữa Vương quốc Anh và Việt Nam. 

Tiếp theo Hiệp định chung được ký kết giữa Hội đồng Anh Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, và Tổ chức quốc tế  Đại học Vương quốc Anh, và từ sự thành công của Diễn đàn hợp tác Giáo dục Việt Nam – Vương quốc Anh do Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, và Hội đồng Anh Việt Nam đồng tổ chức vào ngày 11 tháng 9 năm 2015, Hội đồng Anh Việt Nam vui mừng giới thiệu Quỹ hỗ trợ Hợp tác Giáo dục Đại học (HEP) nhằm hỗ trợ sự hợp tác ban đầu giữa các trường đại học Việt Nam và Vương quốc Anh.

1. Mục tiêu

Mục tiêu của Quỹ HEP là nhằm khai thác thế mạnh hàng đầu của Vương quốc Anh về năng lực giảng dạy, học tập, đổi mới và nghiên cứu để đóng góp vào sự phát triển của giáo dục, nghiên cứu và đổi mới trong giáo dục đại học tại Việt Nam

Nguồn quỹ nhằm hỗ trợ quỹ đầu tư ban đầu cho những dự án hợp tác của Việt Nam và Vương quốc Anh theo hình thức và trong các lĩnh vực được đề cập trong mục 2 và 3 bên dưới đây.

2. Hình thức hợp tác

Quỹ HEP dành hỗ trợ cho những chương trình hợp tác theo hình thức:

I. Cải cách chính sách giáo dục: nhằm hỗ trợ cho chương trình Cải cách Giáo dục Đại học và quốc tế hóa giáo dục đại học của các trường đại học Việt Nam và Vương quốc Anh

II. Hợp tác với doanh nghiệp

3. Những lĩnh vực ưu tiên

Những lĩnh vực ưu tiên trong năm 2015 – 2016 bao gồm:

 • Quản trị trường đại học
 • Đảm bảo chất lượng
 • Nâng cao kỹ năng hướng nghiệp

4. Đối tượng nộp hồ sơ

Các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp ở Việt Nam và Vương quốc Anh có thể nộp hồ sơ.

Những dự án có sự tham gia của doanh nghiệp từ Việt Nam và/hoặc Vương quốc Anh sẽ có lợi thế.

5. Nguồn quỹ

Tổng nguồn quỹ là £30,000 (ba mươi nghìn bảng Anh). Các đơn vị nộp hồ sơ có thể gọi hỗ trợ tối đa là £15,000(mười lăm nghìn bảng Anh) từ nguồn quỹ. 

Các đơn vị nộp sơ cần phải đóng góp tối thiểu 50 phần trăm vốn đối ứng cho toàn dự án theo hình thức tiền mặt. Số vốn đối ứng này cần được chuyển vào tài khoản Hội đồng Anh cho các thủ tục hành chính.

Vốn đối ứng là đóng góp của đơn vị nộp hồ sơ để đảm bảo kết quả và tính bền vững của dự án. Đây không phải là thu nhập của Hội đồng Anh. Toàn bộ ngân sách cho dự án sẽ được sử dụng để thực hiện dự án.

6. Đánh giá hồ sơ

Các hồ sơ sẽ được xem xét và đánh giá bởi một hội đồng, dựa theo các tiêu chí và một bảng điểm thống nhất

Những tiêu chí để đánh giá hồ sơ bao gồm:

 • Mức độ hồ sơ đáp ứng mong đợi của dự án về mục tiêu, hình thức, ưu tiên, sự phù hợp và tính khả thi
 • Sự hỗ trợ của ban quản lý từ các đơn vị tham gia nộp hồ sơ
 • Mức độ tiềm năng về tác động mà dự án mang lại không chỉ cho các đơn vị tham gia dự án
 • Số người và đơn vị sẽ được ảnh hưởng bởi dự án trong suốt thời gian thực thi dự án
 • Tiềm năng về tính bền vững của dự án sau khi nguồn quỹ kết thúc
 • Đề xuất về việc quản lý dự án và ngân sách cho dự án
 • Sự tham gia của chính phủ và/hoặc doanh nghiệp từ Vương quốc Anh hoặc Việt Nam (sẽ là một lợi thế)
 • Khả năng đóng góp 50 phần trăm vốn đối ứng theo hình thức tiền mặt cho dự án

7. Cách thức nộp hồ sơ

Hồ sơ có thể được nộp từ các đơn vị giáo dục hay doanh nghiệp. Hồ sơ cần nêu rõ đối tác phụ trách chính và việc phân phối nguồn quỹ qua kế hoạch hoạt động và thời gian cụ thể

Các đơn vị nộp hồ sơ cần hoàn tất đề xuất dự án và nộp về cho Hội đồng Anh. Nếu đề xuất dự án được duyệt, các đơn vị nộp hồ sơ cần điền hồ sơ đầy đủ. Trong trường hợp đơn vị nộp hồ sơ bao gồm nhiều đơn vị, hồ sơ cần được nộp bởi đối tác chính.

Hồ sơ sẽ được đánh giá theo thời gian như trong mục 8

8. Mốc thời gian quan trọng (*)

05.10.2015 Thông báo dự án
15.11.2015 (giờ GMT) Nộp hồ sơ để xuất sơ lược dự án
22.11.2015  Đánh giá hồ sơ đề xuất và thông báo nộp hồ sơ hoàn chỉnh
27.11.2015 Nộp hồ sơ hoàn chỉnh
04.12.2015 Thông báo chấp thuận và làm thỏa thuận
16.12.2015 Thực hiện việc chuyển vốn đối ứng, và giải ngân ngân sách lần 1. Dự án bắt đầu khởi động. 
16.03.2016 Nộp báo cáo giữa kỳ, và Hội đồng Anh đánh giá về việc giải ngân ngân sách lần 2
30.06.2016 Nộp báo cáo kết thúc dự án cho Hội đồng Anh

(*) Mốc thời gian mới cập nhật

9. Nộp hồ sơ

Hồ sơ đề xuất sơ lược và hồ sơ đầy đủ cần được hoàn tất và gởi qua email theo thời hạn trong mục 9 đến:

Nguyễn Thanh Trúc
Cán bộ quản lý Chương trình Giáo dục Đại học (Hợp tác)
T +84 8 3823 2862 (máy lẻ 2503)
E thanhtruc.nguyen@britishcouncil.org.vn   

10. Những mẫu hồ sơ quan trọng

 • Form 1 – HEP 2015 – Concept note application form (Hồ sơ đề xuất sơ lược về dự án)
 • Form 2 – HEP 2015 – Full proposal application form (Hồ sơ đầy đủ về dự án)
 • Form 3 – HEP 2015 – Interim report template (Mẫu báo cáo giữa kỳ)
 • Form 4 – HEP 2015 – End-of-project report template (Mẫu báo cáo cuối kỳ) 

Chính sách bình đẳng, đa dạng và hòa nhập

Chính sách bình đẳng, đa dạng và hòa nhập là cốt lõi trong mục tiêu hợp tác văn hóa của Hội đồng Anh. Chính sách này đóng góp tăng cường sự tin tưởng, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau mà Hội đồng Anh và Vương quốc Anh luôn nỗ lực để đạt được. Chính sách bình đẳng của chúng tôi cam kết không phân biệt độ tuổi, giới tính, khiếm khuyết thể chất, tôn giáo, thiên hướng giới tính, sắc tộc và cân bằng cuộc sống-công việc của mọi công dân. Các dự án được thực hiện bởi các đối tác cũng không được đi ngược với chính sách này.